Vážení spoluobčania, v našej obci pribudli zberné nádoby určené na triedenie jedlého oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte do označenej zbernej nádoby. Umiestnenie zberných nádob nájdete na stránkach obce www.obecolesna.sk alebo na stránke www.triedimolej.sk . Triedením použitého jedlého oleja predchádzate upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhate šetriť našu planétu !


Zberné nádoby na použitý jedlý olej a tuk sa nachádzajú:
- Olešná Potôčky (pri obchode)

Olešná Potôčky (pri obchode)

- pri obecnom úrade Olešná

pri obecnom úrade Olešná

Ďakujeme, že dávate šancu oleju byť znova užitočným.

letak triedimolej