Obec Olešná hľadá správcu/správkyňu Domu smútku Olešná u Bytčankov.
Náplň práce: zúčastňovať sa pohrebných obradov, starostlivosť o Dom smútku a jeho okolie, zvonenie. Odmena je 20 € za pohreb.
Bližšie informácie na mobilnom čísle pána starostu: 0908 925 997