Testovanie zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú MŠ,  1. stupeň ZŠ a posledný ročník stredných škôl sa uskutoční dňa 6.2.2021 t.j. sobota v budove Základnej školy s MŠ Olešná Polgrúň č. 464 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. Je zriadené 1 odberové miesto.

Zároveň chceme poprosiť širokú verejnosť, aby testovanie v tomto čase nevyužívala z dôvodu obmedzených kapacít testov, ale umožnila pretestovanie práve tým vybraným skupinám, ktoré ho potrebujú z dôvodu návratu detí do školy. Za porozumenie ďakujeme.

Štefan Cudrák
Starosta obce