Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, Olešná 493 - Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 publicitauradu2m