Obec Olešná touto cestou informuje občanov obce Olešná o tom, že v čase od pondelka 18.01.2021 začnú poverení pracovníci spoločnosti Sevak a. s., vykonávať v obci odpočet vodomerov.

Pôjde o nasledovné lokality:
Olešná - Priečnica,
Olešná - U Rovňanov,
Olešná - Polgrúň, Staškov-Polgrúň,
Olešná - Potôčky.