Od pondelka 12. októbra do piatka 16. októbra 2020 sa uskutoční v obci Olešná veľkoobjemový zber odpadu. Zber sa uskutoční po lokalitách obce a to nasledovne:
Veľkoobjemový zber odpadu12.10. pondelok časť Sklený vrch, Šulkov potok
13.10. utorok časť Cintorín Predná Olešná, Priečnica,
14.10. streda časť Rovňany, p. Bocko,
15.10. štvrtok časť Potôčky, Kolónia
16.10. piatok časť Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch.

Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad vyložili pred svoje brány.


Upozorňujeme občanov, že odpad sa bude zvážať v daný deň v danej lokalite. Pracovníci obce sa už po uvedených vyzbieraných častiach nebudú vracať. Do veľkoobjemového odpadu patria nábytok, periny, matrace, televízory a podobne. Do veľkoobjemového odpadu nepatrí stavebný odpad, komunálny odpad, pneumatiky, nádoby s chemikáliami, farby a podobne.