vyvozodpadumNa základe sťažností občanov z uvedených lokalít zverejňujeme aktuálne fotografie, aby občania obce videli aké finančné náklady obec musí vynakladať na likvidáciu odpadu. Poplatky za odpad sa neustále zvyšujú, cena skladočného za posledné roky vzrástla zo 4,98 € na 27 € za uskladnenie 1 tony odpadu na skládke TKO Semeteš. Vývoz jedného kontajnera stojí obec 320 €.
Z uvedených fotografií je evidentné, že odpad nie je vôbec vytriedený a zarážajúce je jeho veľké množstvo, pričom v daných lokalitách býva veľmi málo občanov s trvalým pobytom v našej obci. Pracovníci obce musia veľa pracovného času venovať práve tomuto zvozu odpadu a preto sa nemôžu dostatočne venovať iným prácam napríklad úprave ciest, kosenie cintorínov, čistenie korýtok pri cestách, atď.


Preto žiadame občanov, aby aj v ich záujme bolo zistiť a hlavne upozorniť obec na týchto „tiež občanov“. Je hanba, že okolo ciest, v lesoch sa neustále tvoria čierne skládky a nie je v silách obce zistiť vinníkov týchto čiernych skládok. Preto vyzývame občanov, aby nám pomohli pri ich odhaľovaní.

S pozdravom

Štefan Cudrák
starosta

 

Pozrite si ako to vyzeralo na niektorých miestach ...

Olešná – u Hrobára

Olešná - Šulkov potok – u Cvinčkov

Olešná – časť Sklený vrch

Olešná časť Vígľaška - Fialová

Olešná u Burdiakov

 

Toto je ukážka ako správne triediť a ukladať odpad.
Olešná časť u Jarošov