Sčítanie domov a bytov 2020 - 2021 realizujú obce. Zber údajov zabezpečujú poverené osoby – poverení zamestnanci obce výlučne elektroniky.
Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, typ vodovodnej prípojky, obdobie výstavby, materiál nosnej konštrukcie, obdobie poslednej obnovy, obnova okien, obnova obvodového plášťa, obnova strechy, prístavba/nadstavba, typ kanalizačnej prípojky, plynová prípojka atď.


Obec bude využívať pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov údaje z dostupných existujúcich evidencií obce. Nakoľko niektoré údaje nie je možné zistiť (napríklad počet obytných miestností, obnova okien, obnova obvodového plášťa, obnova strechy, materiál nosnej konštrukcie, zdroj vykurovania a podobne) obec Olešná žiada našich občanov o súčinnosť pri prípadnom oslovení občana zamestnancom obce.
Všetky informácie k sčítaniu domov a bytov 2021 nájdete na stránke https://www.scitanie.sk/

Štefan Cudrák
Starosta obce