Oznamujeme občanom, že vlastník rodinného domu v obci Olešná, s výmerou pôdy nad 1000 m2, má nárok na druhý kompostér. V prípade záujmu si môžete kompostér po podpise zmluvy prevziať na Obecnom úrade Olešná, v úradných hodinách.
Lehota na prevzatie kompostérov je do 30.09.2020.