pdf  10 odporúčaní pri COVID-19    304,341 KB

pdf  COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý    341,104 KB

pdf  COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia    339,315 KB

pdf  COVID-19 - Pomoc sebe a druhým   286,515 KB

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/