ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHRANNÉHO RÚŠKAV záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov Obecného úradu Olešná upozorňujeme občanov, že do budovy Obecného úradu Olešná, na jednotlivé úseky Obecného úradu Olešná ako aj na prevádzku pošty v Olešnej, budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.