Zasadnutie krízového štábu obce Olešná

Dňa 13.03.2020 o 9.00 hod. zasadal krízový štáb obce Olešná, kde na svojom zasadnutí berie na vedomie Uznesenie Vlády SR č. 111 z 11.marca 2020o vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky dňom 12.03.2020 od 6.00 hod. a v zmysle ďalších prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.3.2020, prijal nasledovné opatrenia:

- Dodržiavať všetky nariadenia, vyhlášky, usmernenia nielen Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ale aj príslušných štátnych orgánov o opatreniach na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
- V obci zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné športové, kultúrne podujatia, valné zhromaždenia v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Upozorňuje všetkých zástupcov zložiek a občianskych združení v oblasti záujmovej činnosti, ktoré pôsobia v obci, aby až do odvolania prerušili svoju činnosť (schôdze, vystúpenia, tréningy).
- Prerušuje výchovno- vzdelávaciu činnosť v Základnej škole s materskou školou a jej súčastí( CVČ, ŠJ, ŠKD) v období od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane, v zmysle usmernenia ministerky MŠVVaŠ SR
- V obci zakazuje zhromažďovanie sa občanov v priestoroch detských ihrísk a športových ihrísk.
- Zatvára Obecnú knižnicu pre verejnosť, nesmie sa prenajímať sála Obecného úradu do odvolania
- Vyzýva verejnosť sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára
- Vyzýva občanov uprednostniť telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie s pracovníkmi Obecného úradu, ktorí budú pracovať v obmedzenom režime pre styk s verejnosťou nasledovne:

Obec Olešná v čase mimoriadnej situácie bude akceptovať oneskorenie platby občanov za miestne dane a poplatky daň z nehnuteľnosti, psa, TKO, cintorínske poplatky a iné).
Zároveň vyzývame všetkých občanov, aby uprednostnili telefonickú a elektronickú formu komunikácie s pracovníkmi Obecného úradu.
Pracovníci budú dostupní na telefónnych číslach: č.t. 041/4346121, 041/4346126, 041/4346123, 0902 244 456 v obmedzenom režime v zmenených úradných hodinách pre styk s verejnosťou nasledovne:

Pondelok 8.00 hod. – 10.00 hod.
Utorok: 8.00 hod. – 10.00 hod.
Streda: 8.00 hod. – 10.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 hod. – 10.00 hod.

Pre prípad písomnej komunikácie s Obecným úradom Olešná môžu občania využiť email kontakt:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a ďalšie emailové kontakty pracovníkov zverejnené na webovej stránky obce: www.obecolesna.sk