Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľností na rok 2020 bude možné uhradiť od 1.2.2020.

Zmeny, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností (napr. kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, dedičské konania, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, oznámenia drobných stavieb a pod.) je daňovník povinný oznámiť správcovi dane priznaním k dani z nehnuteľností najneskôr do 31.1.2020.