Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1940

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1939

Počet narodených 19 - z toho chlapci 12, dievčatá 7
Počet zomretých 30 - z toho muži 19, ženy 11
Počet prihlásených 32 - z toho muži 15, ženy 17
Počet odhlásených 22 - z toho muži 14, ženy 8