S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby.
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú zaparkované autá, uskladnené materiály (drevo, tehly..), ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov idúcich pešo či v automobiloch.
Automobily je potrebné parkovať v garážach,vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.