Oznamujeme občanom, že harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2020 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu a pošty.
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu zelenej farby budú platné aj v roku 2020. Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 13. januára 2019.
Upozorňujeme Občanov, že pre uplatnenie úľavy poplatku za TKO, je potrebné predložiť doklad podľa platného VZN č. 1/2019. Študenti študujúci školu na území SR, musia pre uplatnenie úľavy predložiť doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní od internátneho zariadenia, prípadne nájomná zmluva).