Oznamujeme občanom, že od 3. júna 2019 si môžu prísť na OcÚ Olešná v úradných hodinách, podpísať Zmluvu o výpožičke záhradného kompostéra.
Občania si po podpise zmluvy môžu kompostér ihneď prevziať, prípadne využiť rozvoz kompostérov do domácností organizovaný obcou. Návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra je zverejnený na tejto stránke v sekcii Zverejňovanie dokumentov a na Úradnej tabuli obce. Kompostéry sa budú rozdávať v rozloženom stave. Každý občan dostane pri podpise kópiu zmluvy, montážny návod a brožúrku správneho kompostovania.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za TKO (prípadne doložené doklady k úľave), aby si túto povinnosť čo najskôr splnili.

pdf Technický list kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    365,398 KB

pdf Návod na zloženie kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    327,162 KB