Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 09.05.2019 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 09.05.2019 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná   584,547 KB