V r. 2017 boli obci Olešná poukázané finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €.
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR za účelom prevencie kriminality - Projekt „Zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov obce a návštevníkov“.

Cieľová skupina: obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území obce, veková hranica cieľovej skupiny je neobmedzená a patria do nej občania, u ktorých na základe tohto projektu dôjde k zmene postoja k svojej bezpečnosti a k prehĺbeniu spolupráce s orgánmi samosprávy, polície a orgánmi štátnej správy.
Kamery sú umiestnené:
Budova obecného úradu Olešná - 1 ks a dielne – areál - 1 ks
Cintorín Olešná – Potôčky - 1 ks
Dom smútku a cintorín Predná Olešná - 1 ks
Ihrisko Olešná Potôčky - 1 ks

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.