Pracovná doba na úseku územného plánovania a stavebného poriadku:
Každý týždeň v stredu od 08.00 do 11.00 hod.
Zamestnanec: Ing. Vladimír Kubinec