Vážení občania, harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2019 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu (pošta, chodba OcÚ, kancelária Dane a poplatky).
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu červenej farby, budú platné do konca januára 2019.
Od februára 2019 obec zavádza nové žetóny, ktoré dostanete pri úhrade poplatku za TKO.
Jeden žetón je platný pre vývoz KUKA nádoby o objeme 110 l.
V prípade, ak vlastníte nádobu s väčším objemom (napr. 240 l), je potrebné zavesiť 2 žetóny.
Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 8. januára 2019.

Upozorňujeme občanov, aby nesypali horúci popol do KUKA nádob a neparkovali svoje vozidlá po okrajoch ciest.