Zverejnenie Výzvy, ktorá bola doručená obci Olešná od organizácie TKO Semeteš, n. o.

pdf   Výzva k triedeniu separovaného odpadu 1835,241 KB