Obec Olešná upozorňuje svojich občanov, že od 17.09.2018 bude uzavreté železničné priecestie Olešná – Staškov. Doprava bude odklonená cez most Podvysoká, smer Olešná U Bytčánkov, Olešná Priečnica. Upozorňujeme občanov, aby z dôvodu rušnej premávky osobných automobilov a autobusov neparkovali na tejto trase svoje autá blízko vozovky. Na tejto náhradnej trase bude umiestnený „Zákaz státia“ a dopravnú situáciu bude kontrolovať polícia. Zároveň žiadame občanov o zvýšenú ostražitosť a ohľaduplnosť pri prechádzaní týmto úsekom.
Autobusová zastávka pri Jednote Olešná - Rovňany bude dočasne zrušená. Náhradná zastávka bude Olešná U Kožákov.
Preto žiadame rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ Staškov a ZŠ Olešná Polgrúň, aby zabezpečili dochádzku detí do škôl podľa svojich možností.
Železničná doprava v smere ČADCA-MAKOV bude od 17.09.2018 zrušená a nahradená autobusovou dopravou.
Predpokladaný koniec odstávky je plánovaný na 23.09.2018.