Zámer odpredať hnuteľný majetok obce - Stroj - Nakladač UN 053

Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok: STROJ – NAKLADAČ UN 053 - cena 1.500,00 €
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 29.06.2018 do 15.00 hodiny.

pdfZámer odpredať hnuteľný majetok obce - Stroj - Nakladač UN 053 - text zámeru - verzia 1   2538,644 kb

pdfZámer odpredať hnuteľný majetok obce - Stroj - Nakladač UN 053 - text zámeru - verzia 2   1223,362 kb