Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 16.04.2018 do 20.04.2018 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu.
Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK    Lokalita L 1   
Sklený vrch, Šulkov Potok
UTOROK Lokalita L 2 Cintorín Predná Olešná, Priečnica
STREDA Lokalita L 3 Rovňany, p. Bocko
ŠTVRTOK Lokalita L 4 Potôčky, Kolónia
PIATOK Lokalita L 5 Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch


Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu.
Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.