Vážení občania, na Obecnom úrade sa nachádzajú vypracované veľkoplošné mapy – Územný plán obce Olešná – rozbory a prieskumy.
Možnosť k nahliadnutiu Územného plánu pre občanov a podanie pripomienok je k dispozícii v stránkové dni na Obecnom úrade Olešná.