Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1952

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1942

Počet narodených   12   z toho chlapci   5   dievčatá   7
Počet zomretých 23   z toho muži 16   ženy   7
Počet prihlásených   33    z toho muži 17   ženy 16
Počet odhlásených 32   z toho muži 16   ženy 16