Dokument technickej evidencie miestnych komunikácií (ďalej len MK) je spracovaný na základe §3d, odst.8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona má obec ako správca MK viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.
Miestne komunikácie podľa § 4b zákona č. 135/1961 Zb sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Rozsah technickej evidencie miestnych komunikácií spĺňa požiadavky zadávateľa Obce Olešná.

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - titulka   147,155 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - správa   375,427 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - súhrn  469,913 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - miestopis   1248,530 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 1   476,010 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 2   580,563 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 3   512,721 KB