Na základe oznámenia zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja sa celková uzávierka cesty III/2026 Klokočov – Staškov posúva a cesta bude uzavretá v dňoch od  19. – 28. októbra 2017.
Dňa 29. októbra 2017 bude čiastočná uzávierka cesty.

pdf Oznámenie zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja  62,564 KB

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal dňa 11.10.2017 rozhodnutie o úplnej uzávierke cesty III/2026 v dňoch 16.10. – 22.10.2017 (zmena na 19.-28.10. 2017) v úseku vymedzenom autobusovými zastávkami Klokočov, Hrubý Buk, Rieka – Klokočov, Galus.

Z tohoto dôvodu bude na linkách prímestskej autobusovej dopravy 502403,502450 a 502459 vedená náhradná autobusová doprava. Toto riešenie neumožní plnohodnotné využitie možností cestovania na dotknutých linkách. Najviac sa dotkne cestujúcich zo zastávok v úseku Olešná, OcÚ – Klokočov, Hrubý Buk, Rieka a taktiež v úseku Klokočov,OcÚ – Klokočov,Galus, ktorým neumožní cestovať medzi uvedenými úsekmi. Jedná sa o zastávky v katastrálnych územiach obcí Klokočov, Olešná a Staškov  Všetky spoje budú vykonávané podľa cestovných poriadkov, s výnimkou spojov, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Zoznam zastávok, ktoré budú obsluhované odchylne od cestovných poriadkov:
Klokočov, OcÚ
Klokočov, ZŠ
Klokočov, Klin, Potraviny
Klokočov, Holazovia
Klokočov, Gaško
Klokočov, Galus
Klokočov, Hrubý Buk, Rieka
Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ
Staškov, Jelitov, Čečotka
Staškov, Jelitov, Nekoranec
Staškov, Polgrúň
Staškov, Potôčky, most
Olešná, RD
Olešná, pod Priečnicou
Olešná, OcÚ
Staškov, žel. zast.
Informovanosť cestujúcich bude z našej strany zabezpečená zverejnením odchýlok na jednotlivých zastávkach.
Z dôvodu ešte lepšej informovanosti občanov Vašich obcí Vás žiadame o súčinnosť pri zverejňovaní tejto informácie.

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom
                                                                       
Ing. Jozef Šimčisko
riaditeľ DOO Čadca

Prílohy:
pdf cestovný poriadok linky 502403   56,886 KB
pdf cestovný poriadok linky 502450 - strana 1   52,829 KB
pdf cestovný poriadok linky 502450 - strana 2   53,926 KB
pdf cestovný poriadok linky 502459 - strana 1   63,060 KB
pdf cestovný poriadok linky 502459 - strana 2   61,987 KB
              
pdf Tabuľka odchýlok od cestovných poriadkov   35,395 KB