V Obci Olešná sa v stredu 20.9.2017 uskutoční mobilný výkup papiera od občanov. Biela dodávka bude stáť na nasledujúcich zastávkach:
O 16.00 hod. pri Obecnom úrade Olešná
O 16.30 hod. pri obchode Čespol v Potôčkoch
O 16.50 hod. pri obchode Jednota – Polgrúň
O 17.20 hod. pri bývalom obchode u Bytčankov
O 17.45 hod. pri autobusovej zastávke Šulkov Potok.

Papier je potrebné zviazať špagátom alebo lepiacou páskou.
Za odovzdaný papier občania podľa váhy získajú toaletný papier, kuchynské utierky, servítky alebo papierové vreckovky. Vykupuje sa za každého počasia.