Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 10.03.2017 o 16.30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 10.03.2017 o 16.30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná  1711,875KB