Obec Olešná hľadá správcu/správkyňu Domu smútku Olešná u Bytčankov.
Náplň práce: zúčastňovať sa pohrebných obradov, starostlivosť o Dom smútku a jeho okolie, zvonenie. Odmena je 20 € za pohreb.
Bližšie informácie na mobilnom čísle pána starostu: 0908 925 997

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 18.02.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná - zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 18.02.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  414,645 KB

Testovanie zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú MŠ,  1. stupeň ZŠ a posledný ročník stredných škôl sa uskutoční dňa 6.2.2021 t.j. sobota v budove Základnej školy s MŠ Olešná Polgrúň č. 464 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. Je zriadené 1 odberové miesto.

Zároveň chceme poprosiť širokú verejnosť, aby testovanie v tomto čase nevyužívala z dôvodu obmedzených kapacít testov, ale umožnila pretestovanie práve tým vybraným skupinám, ktoré ho potrebujú z dôvodu návratu detí do školy. Za porozumenie ďakujeme.

Štefan Cudrák
Starosta obce

 

Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná

Informácia pre občanov:
Dokumenty zverejnené nižšie sú určené k pripomienkovania zo strany občanov, žijúcich predovšetkým v danej lokalite a uliciach.
Tieto pripomienky k pracovnému návrhu môžu občania písomne zasielať na e-mailovú adresu obce: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1939 obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1911 obyvateľov
Počet narodených za rok 2020: 13 detí    z toho chlapci 8, dievčatá 5
Počet zomretých za rok 2020: 33 obyvateľov    z toho muži 20, ženy 13
Počet prihlásených za rok 2020: 32 obyvateľov    z toho muži 15, ženy 17
Počet odhlásených za rok 2020: 40 obyvateľov    z toho muži 19, ženy 21