Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 16.09.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 16.09.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  202.48 KB

pdfOznámenie o strategickom dokumente.pdf581.55 KB

"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021"

Rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 29.07.2021 o 15.30 hod. sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 11.08.2021 (t. j.: streda) o 15.30 hod.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 29.07.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  175.67 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 29.07.2021 o 15.30 hod. v  priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 29.07.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  175.67 KB

Obec Olešná ako zriaďovateľ Základnej školy Olešná oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022...

     K poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /ďalej len "dotácia na stravu"/ v školskom roku 2021/2022 - bezplatné obedy - je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť na Obecný úrad Olešná - v termíne od 22.07.2021 - do 3.08.2021 nasledovne potvrdenia:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi /takéto potvrdenie vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Turzovka /Čadca/
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima /takéto potvrdenie vystaví po prepočte príjmov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Turzovka /Čadca/,
- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa /tlačivo je k dispozícií na Obecnom úrade Olešná alebo k stiahnutiu na konci tohto oznámenia/

Táto výzva sa týka len rodičov, ktorí majú v starostlivosti dieťa, nie sú SZČO, nie sú zamestnaní a ich deti navštevujú Základnú školu Olešná č. 464 a deti sú vo veku od 6 do 15 rokov.
 
Kontakt: 041/4346123  alebo 0902 244 456
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfČestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa  55.27 KB

V zmysle § 84 odsek. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Olešná 464
Pracovná pozícia:
Učiteľka MŠ
Náplň práce:
výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).
Úväzok:
100 %
Dátum nástupu:
1.9.2021