Starosta obce Olešná podľa § 12 ods.1 tretia veta zákona 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 28.11.2022 o 12.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná.

pdfPozvánka na ustanovujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 28.11.2022 169.7 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 29.09.2022 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfPozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 29.09.2022 287.28 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 25.08.2022 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfPozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 25.08.2022 130.97 KB