vyvozodpadumNa základe sťažností občanov z uvedených lokalít zverejňujeme aktuálne fotografie, aby občania obce videli aké finančné náklady obec musí vynakladať na likvidáciu odpadu. Poplatky za odpad sa neustále zvyšujú, cena skladočného za posledné roky vzrástla zo 4,98 € na 27 € za uskladnenie 1 tony odpadu na skládke TKO Semeteš. Vývoz jedného kontajnera stojí obec 320 €.
Z uvedených fotografií je evidentné, že odpad nie je vôbec vytriedený a zarážajúce je jeho veľké množstvo, pričom v daných lokalitách býva veľmi málo občanov s trvalým pobytom v našej obci. Pracovníci obce musia veľa pracovného času venovať práve tomuto zvozu odpadu a preto sa nemôžu dostatočne venovať iným prácam napríklad úprave ciest, kosenie cintorínov, čistenie korýtok pri cestách, atď.

Sčítanie domov a bytov 2020 - 2021 realizujú obce. Zber údajov zabezpečujú poverené osoby – poverení zamestnanci obce výlučne elektroniky.
Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, typ vodovodnej prípojky, obdobie výstavby, materiál nosnej konštrukcie, obdobie poslednej obnovy, obnova okien, obnova obvodového plášťa, obnova strechy, prístavba/nadstavba, typ kanalizačnej prípojky, plynová prípojka atď.

Oznamujeme občanom, že vlastník rodinného domu v obci Olešná, s výmerou pôdy nad 1000 m2, má nárok na druhý kompostér. V prípade záujmu si môžete kompostér po podpise zmluvy prevziať na Obecnom úrade Olešná, v úradných hodinách.
Lehota na prevzatie kompostérov je do 30.09.2020.