Starosta obce Olešná podľa§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 10.03.2023 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná.

pdfPozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná -10.03.2023 o 16.00 hod. 347.74 KB

Starosta obce Olešná podľa§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 10.02.2023 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná.

pdfPozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná -10.02.2023 o 16.00 hod. 269.95 KB

10.02.2023
10.03.2023
14.04.2023
12.05.2023
16.06.2023
11.08.2023
14.09.2023
13.10.2023
10.11.2023
15.12.2023

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 1898 obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2022: 1887 obyvateľov
Počet narodených: 13 z toho chlapci 9, dievčatá 4
Počet zomretých: 31 z toho muži 17, ženy 14
Počet prihlásených: 33 z toho muži 19, ženy 14
Počet odhlásených: 26 z toho muži 16, ženy 10

Referenda, ktoré sa konalo dňa 21.1.2023 sa v obci Olešná zúčastnilo 615 voličov, čo predstavuje účasť voličov 39,96 %.

okrsok  Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Počet neplatných hlasov  Počet hlasov „ ÁNO“ Počet hlasov “ NIE“ 
1 960 375 1 369 5
2 579 240 0 236 4
spolu 1539 615 1 605 9

Vážení občania, oznamujeme Vám, že daň z nehnuteľností a daň za psa bude možné platiť od 1.2.2023. Ak ste mali zmenu vo vlastníctve, správe, druhu nehnuteľností a podobne, je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2023.