Vážení občania,
v prípade, že Vám vznikla zmena vo vlastníctve, správe, nájme alebo užívaní nehnuteľnosti  alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, uskutočnila sa kúpa, predaj, darovanie, nehnuteľnosti, stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť k 31.12.2021 je potrebné, aby ste splnili svoju daňovú povinnosť a do 31.1.2022 podali príslušné priznanie k dani z nehnuteľností. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Tlačivá je možné stiahnuť v bočnej lište „Samospráva obce“ v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“, prípadne kontaktovať linku 041/4346 126.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 21.12.2021 o 10.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 21.12.2021 o 10.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  388.24 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 25.11.2021 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 25.11.2021 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  339.93 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 28.10.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 28.10.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  327.16 KB

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie COVID-19 bude zmena otváracích hodín na Obecnom úrade Olešná pre verejnosť od 18.10.2021 nasledovne:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 11:00 13:00 - 14:00
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Prosíme občanom, aby využívali vyhradený priestor pre skontaktovanie sa s pracovníkom OcÚ a použili zvonček. Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie aktuálne platných pandemických nariadení v súlade s Covid automatom.

Ďakujeme za ústretovosť.

Štefan Cudrák
starosta

pdfOznam - zmena úradných hodín od 18.10.2021 88.92 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 16.09.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 16.09.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  202.48 KB