Obec Olešná informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície Opatrovateľka v domácnosti klienta.

pdfVýberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Opatrovateľka v domácnosti 738.44 KB

Oznamujeme, že dňa 01.05.2021 /sobota/ bude prebiehať testovanie občanov obce Olešná v budove Základnej školy s MŠ Olešná Polgrúň č. 464 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.
Prestávka na obed od 12.00 hod do 13.00 hod.
Každý občan, ktorý sa zúčastní testovania dostane 1 ks respirátora zadarmo

K testovaniu je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Štefan Cudrák
Starosta obce

Vážení občania,

v zmysle záverov z rokovania Pandemického strediska OÚ Žilina Vám oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude po dodaní dostatočného počtu vakcín zabezpečovať výjazdové očkovanie pre imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín v obci, ktorí sa chcú dať zaočkovať formou výjazdového tímu VÚC Žilina.

Vakcíny si v tomto prípade občania nemôžu vyberať. Záujem o výjazdové očkovanie je potrebné nahlásiť telefonicky na Obecný úrad Olešná t.č. 041/4346 126 najneskôr do 27.4.2021.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 23. 04. 2021 o 15.30 hod. v  priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 23.04.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu 89.24 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 19.04.2021 do 23.04.2021 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK (19.4.) Lokalita L 1 Sklený vrch, Šulkov Potok
UTOROK (20.4.) Lokalita L 2 Cintorín Predná Olešná, Priečnica
STREDA (21.4.) Lokalita L 3 Rovňany, p. Bocko
ŠTVRTOK (22.4.) Lokalita L 4 Potôčky, Kolónia
PIATOK (23.4.) Lokalita L 5 Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch


Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu, a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 08.04.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná - zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 08.04.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu   271,643 KB