pdf  10 odporúčaní pri COVID-19    304,341 KB

pdf  COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý    341,104 KB

pdf  COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia    339,315 KB

pdf  COVID-19 - Pomoc sebe a druhým   286,515 KB

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHRANNÉHO RÚŠKAV záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov Obecného úradu Olešná upozorňujeme občanov, že do budovy Obecného úradu Olešná, na jednotlivé úseky Obecného úradu Olešná ako aj na prevádzku pošty v Olešnej, budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.