Základná škola s materskou školou Olešná 464 pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na Zápis detí do I. ročníka, ktorý sa uskutoční 06.apríla 2018 (piatok), od 11.00 hod. do 16.00 hod. v budove ZŠ s MŠ Olešná 464 - Polgrúň.

pdf   Celý leták - pozvánka na zápis s ďalšími informáciami.  1097,764 KB

Vianočné predstavenie v nedeľu 10.12.2017 o 14.00 hodine v sále Kultúrneho domu OlešnáObecný úrad Olešná Vás srdečne pozýva na Vianočné predstavenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 10.12.2017 o 14.00 hodine v sále Kultúrneho domu Olešná.
Vianočnú náladu nám prinesú:
Divadelné predstavenie Mládeže z Olešnej, deti z MŠ Olešná, FsK Vigľašanka, vianočná burza, vianočný punč.
Srdečne Vás pozývame.

Vážení cestujúci / necestujúci autobusovou dopravou.

V mesiaci november 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD Žilina a. s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu osobným autom, prípadne iné druhy dopravy.
Obraciame sa na Vás s prosbou vyplniť krátky dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zistiť Vašu spokojnosť s využívaním služieb SAD Žilina a. s. a zároveň identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú Vaše rozhodovanie cestovať hromadnou alebo individuálnou dopravou.

Dotazníky sú zostavené pre dve cieľové skupiny – tých, ktorí používajú, ale aj tých, ktorí nepoužívajú autobusovú dopravu. Zaujímajú nás dôvody oboch strán. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 5 minút. Váš názor je veľmi dôležitý. Pomôže nám upraviť ponuku služieb podľa Vašich predstáv.

Odkaz na dotazník a ďalšie informácie sa otvoria po kliknutí na túto vetu.