Obecný úrad Olešná v spolupráci s Kysuckou knižnicou Čadca a so Základnou školou s materskou školou č. 464 pozýva čitateľov románov slovenskej spisovateľky Slávky Koleničovej na besedu, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2016 o 10.00 hodine v budove základnej školy s materskou školou Olešná č.464.