A občania, ktorí poctivo separujú odpad doplácajú na nezodpovedných občanovOdpad, ktorý bol vyzbieraný zahŕňal aj nesprávne zložky( stavebný odpad, okná, pneumatiky), ktoré nespĺňajú charakter veľkoobjemového odpadu, preto ho  museli následne pracovníci obce vyseparovať. Vyzývame občanov, aby dôsledne separovali odpad.Zvýšené náklady na odvoz tohto odpadu sa následne premietajú do ročného poplatku za TKO.
A občania, ktorí poctivo separujú odpad doplácajú na nezodpovedných občanov.