Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Žilina oznamujú občanom obce Olešná, že od piatku, 8. júla 2016 sa začne vykonávať pravidelný odpočet vodomerov nasledovne:

Piatok - 8. júla:  Šulkov Potok; Priečnica; U Bytčankov
Od Pondelka - 11. júla: Rovňany; Polgrúň
Štvrtok - 14. júla: Potôčky

V prípade, že nebudete doma, môžete nechať odpísaný stav vodomeru na viditeľnom mieste.