Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, Vás pozýva na XXIII. roč. pohárovej súťaže „ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE“
Dátum: 3. júla 2016 /nedeľa/
Miesto konania: Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 11.00 hod.
Začiatok súťaže: 11.30 hod.
Štartovné: 7 €
Kategórie: muži, ženy,
Povrch súťažnej dráhy: štart a základňa – betón, tráva, elektrická časomiera a sklapacie terče
Požiarny útok – Hurá systém, spoje na papier, kôš pred ponorením a po vytiahnutí z nádrže našrobovaný. Savice nemusia byť zošrobované. Čiara nástreku nedotknuteľná. Družstvo si môže požičať jedného člena, ten musí štartovať v drese svojho družstva.
Výzbroj – PS-12, 2x hadica B, 4x hadica C / športové/, 2x prúdnica, rozdeľovač, 2x savica 2,5 m, kôš, 2x kľúč.
Kategória: na široké hadice B-75, C-52. Prevedenie pož. útoku tak, ako na športové hadice. Muži, ženy jedna kategória.
Výstroj – Jednotná pre celé družstvo, opások, prilba.
Družstvá budú štartovať podľa príchodu.
Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie.
Telefón: veliteľ - Ján Hruška 0910 134 619
strojník - Ján Horčičák 0902 598 144

Muži   
1. Miesto PP+P+80€
2. Miesto P+60 €
3. Miesto P+30 €
4. Miesto 20 €
5. Miesto 10 €

Ženy
1. Miesto P+30 €
2. Miesto P+20 €  
3. Miesto P+10 €                       

Muži, ženy – široké hadice

1. vecná cena  
2. vecná cena  
3. vecná cena          

Tešíme sa na Vašu účasť.

Veronika Haferová
Starostka obce

Ján Hruška
Veliteľ DHZ