Dňa 3.7.2016 o 11.00 hod. sa uskutoční svätá omša v Kaplnke Matky ustavičnej pomoci, nachádzajúcej sa v Olešnej – Burkov vrch, časť Klin.
Nakoľko v tento deň sv. omša v kostole Potôčky nebude, na svätú omšu bude zabezpečený autobus, ktorý bude pristavený podľa záujmu občanov v častiach Olešná Rovňany, Olešná Šulkov Potok, Potôčky točňa, Potôčky most, Polgrúň, Kasíno.
Záujem o autobus je potrebné nahlásiť v kostole Potôčky alebo na Obecnom úrade Olešná č.t. 041/4346 126.