Cyrilometodský koncert Miešaného speváckeho zboru KysucaKysucká kultúrna nadácia a Mesto Čadca vás pozývajú na prvý slávnostný Cyrilo-metodský koncert Miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý sa bude konať už túto nedeľu 12. júna 2016 o 17:00 hod. vo Farskom kostole Svätého kríža v Bratislave na Devíne. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete aj na webstránke www.kkn.sk.


Letný benefičný koncert pre Kysučanov a ich priateľov žijúcich v Bratislave
Pripravovaná verejná zbierka (registrácia OÚ Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, č. 101-2016-055387) s názvom „Kysučania deťom“  bude venovaná na podporu rozvoja telovýchovy a iných športových aktivít detí z detského domova na Hornom Kelčove.