V poslednej dobe je často kladená otázka v akej lehote má byť vykonaná kontrola (či už sa jedná o technickú kontrolu, alebo emisnú kontrolu) na vozidle resp. aká lehota je stanovená zákonom 725/2004 Z.z. pre vozidlo tej alebo inej triedy. Preto som sa rozhodol pomôcť aj Vám pri zodpovedaní spôsobom, ktorý je priložený na konci textu.

S pomocou mojich kolegov na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácii sme spracovali prehľadnú tabuľku, ktorá disponuje vypovedacou schopnosťou vrátane jednoduchej vizualizácie s popisom. Informácie o jednotlivých kategóriách je možné vyčítať z osvedčenia o evidencii vozidla ,,časť II“ – zjednodušene povedané: ,,Veľký technický preukaz“.

Ing. Martin Benko
vedúci odboru
Okresný úrad Čadca,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

jpgTechnickej kontrole podliehajú vozidlá146.65 KB

jpgEmisnej kontrole podliehajú vozidlá130.30 KB