vianocne

vianocnypozdrav2015RADOSTNÉ A POKOJNÉ PREŽITIE SVIATKOV
VÁM ŽELÁ STAROSTA OBCE, POSLANCI
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OLEŠNEJ
A KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV
OBECNÉHO ÚRADU OLEŠNÁ