Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo - určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

Podmienky:
Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima.
Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku.
Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na prislušný počet dní / nocí.

 

pdfPobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo - leták1.22 MB
pdfŽiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt530.85 KB
pdfPOTVRDENIE LEKÁRA o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.21.64 KB
Potvrdenie je povinnou prílohou Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora.