Dňa 18. 10. 2015 (nedeľa) sa koná 1. Medzinárodný zraz hasičských vozidiel. Nakoľko sa budú hasičské vozidlá presúvať v smere Čadca – Staškov – Olešná, žiadame všetkých občanov z časti Olešná – Priečnica a Predná Olešná, aby v tento deň t. j. 18. 10. 2015 zvýšili svoju pozornosť. Chceme zabrániť prípadným nehodám, nakoľko hasičské vozidlá budú mať jazdu cez Olešnú –  časť Priečnica a Prednú Olešnú.
Týmto žiadame občanov, aby si v  čase od 10:00 hod. neparkovali osobné autá na krajniciach ciest a zvýšili svoju pozornosť. Tieto cesty budú uzavreté a regulované dopravným inšpektorátom a hasičmi Olešná.

Za pochopenie ďakujeme.