V obci Olešná bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distríbucia, a.s. v termíne od: 17.09.2015 9:30 do: 17.09.2015 14:00.
Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta v obci uvedené v tomto oznámení (súbor .pdf, veľkosť - 1546,680 kb) .