Peter Nagy a skupina Indigo - Raková 12.09.2015V rámci Rakovských hodov vystúpi v Kultúrnom dome Jána Palárika dňa 12.9.2015  - Peter Nagy a skupina Indigo.