Dovoľujeme si Vás informovať, že Sociálna poisťovňa v spolupráci s Českou správou sociálneho zabezpečenia organizuje Slovensko-český poradenský deň, ktorý sa uskutoční dňa 15.4.2015 v priestoroch Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca, na Štúrovej ulici č. 2078, v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod..
Cieľom podujatia je za účasti odborníkov z obidvoch inštitúcií poskytnúť bezplatné poradenstvo klientom, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku alebo v Česku a získali doby dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a aj Českej republiky.

 

 


Občania, ktorí majú záujem konzultovať svoje dôchodkové nároky, si môžu dohodnúť termín na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na informačnom plagáte.

Tu nájdete informačný plagát.