V priestoroch kutúrneho domu v Olešnej máte možnosť prenajať priestory na rôzne účely a príležitosti ( svadby, oslavy, plesy a iné podujatia).

V priestoroch KD je k dispozícii zariadená kuchyňa, ktorá sa môže prenajímať i na varenie či pečenie.

Poplatok z prenájmu:

  1. 66,00 Eur (24 hodín za užívanie sály KD)
  2. 33,00 Eur (do 10 hodín užívania sály KD)
  3. 16,50 Eur (deň za užívanie kuchyne)

Okrem týchto platieb je nájomník povinný uhradiť spotrebovanú elektrickú energiu podľa odpisu elektromeru a vykurovanie podľa odpisu plynomeru.