Na zamyslenie...V minulých dňoch sme sa rozhodli aj spolu s niektorými dobrovoľníkmi vyčistiť časť obce Olešná u Bytčankov smerom na most Podvysoká od špinavého odpadu. Na tomto krátkom úseku sa vyzbieralo spolu 24 vriec odpadu. Nachádzali sa tam fľaše, plasty, sklo a iný odpad.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu odpadu. Dúfam, že si každý z nás uvedomí, kde bude sypať svoj odpad. Zber plastov a skla sa uskutočňuje bezplatne a predsa sa ešte nájdu medzi nami tí, ktorí tento zber ešte stále nevyužívajú a netriedia svoj odpad. Taktiež treba využívať veľkoobjemový zber odpadu, ktorí sa v obci vykonáva dvakrát za rok.
Sú tam už umiestnené i tabule: Zákaz sypania smetí! Dokedy budeme ešte čistiť  my, jednotlivci, po bezohľadných ľuďoch našu obec? Ktorú časť obce budeme čistiť od odpadu na budúce?

PhDr. Katarína Plešivčáková
zástupkyňa starostu obce Olešná

 

 

znečistená príroda od odpadu
znečistená príroda od odpadu
zozbieraný odpad v časti obce Olešná u Bytčankov
zozbieraný odpad v časti obce Olešná u Bytčankov  
vyhodený odpad
vyhodený odpad