Vážení spoluobčania,
s hlbokým zármutkom si vám dovol'ujem oznámit', že nás navždy opustil vo veku nedožitých 59 rokov bývalý poslanec obecného zastupitei'stva v Olešnej

p. Pavol Cvinček.

 

smutocne_oznamenie