Obecný   úrad   Olešná   –   správa   dane   z nehnuteľností upozorňuje všetkých daňovníkov, ktorí majú v obci Olešná nehnuteľnosti, aby oznámili každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na zmenu dane z nehnuteľností.
Jedná sa najmä o:
–  novopostavené/pristavené hospodárske budovy
–  altánky
–  garáže
–  prístrešky na autá
–  počet podlaží v rodinnom dome  (1. podlažie sú pivnice)